Отражението на развода върху детската психика

За автора

Отражението на развода върху детската психика

В следствие на развод или раздяла при родителите се наблюдава, че голяма част от децата проявяващи девиантно поведение- бягащи от училище,проявяващи арогантно и агресивно поведение спрямо родители, връстници и учители, слаб успех, употреба на наркотици и алкохол, кражби, невротична симптоматика : нощно напикаване, тикове и заеквания.

Най-тежките случаи на разстроено детско или юношеско поведение са свързани с отчуждаването на децата от родителите след развода (раздялата) и възникналият продължителен спор за родителски права между двете страни. Така една от причините на разстроените семейни отношения намериха в синдрома на родителското отчуждаване (parental alienation syndrome-PAS) и последиците, които той има върху психиката на детето от гледна точка на рисковете за социални умения, загуба на самоконтрол, склонност към импулсивност и присъединяване към лоши компании на връстници (провокиращи алкохолна злоупотреба или наркотици).

Родителското отчуждаване е създаване на отделна - единична взаимовръзка между детето и единият родител, като се отхвърля другият родител. Напълно отчужденото дете не иска да има никакъв контакт с единият от родителите си и изпитва само негативни чувства към него, за сметка на позитивните такива към другия. Това дете изгубва реална представа за чувствата си към двамата си родители. Постоянният конфликт, комбиниран с характерното за него задълбочаване, сериозно уврежда психиката на родителите и психологичното развитие на детето. Като фамилен член детето е свързано емоционално и психологически с всеки един от родителите си. Когато конфликтът е много тежък за да защити нуждата си от вътрешно равновесие, детето употребява подсъзнателно системата на изключване от конфликта. Тогава то може да избере единият от родителите за облекчи страданието си. То се чувства застрашено от изоставяне и за да е сигурно декларира отказ от другият родител. Обикновено това се случва след натиск и манипулация от родителя, който търси надмощие в упражняването на родителските права.

В PAS- родителят, който постепенно отчуждава детето се нарича отчуждител, а насрещната страна мишена. Отчуждителят има подчертано дълбоки чувства и емоции останали от мъчителният за него развод или раздяла. За да се справи с тях, той разработва стратегия в основата, на която е поставено детето. Общо три фактора оказват влияние върху агресивното отричане и отхвърляне на родителя и допринасят за възникването на това, което Ричард Гарднър формулира като PAS. отчасти съзнателно отчасти несъзнателно програмиране( промиване на съзнанието, манипулация) от постоянно отглеждащия детето родител, чиято цел е да разруши любовта на детето към другият и да го елиминира от живота му. Възникналите на този фон сценарии в главата на детето, често пъти фантазирани, измислени, много често то представя пред съда, социални служби, учители, приятели и роднини.

Родителското отчуждаване е още синдром на образа на родителите като противници. Обаче не става въпрос за скарани родители и тяхната симптоматика, а за поведението на децата, които виждат в единият родител своя враг.

Като отговорни родители, за които е важно детско поведение и негативните последици върху детската психика, за нас е важно обществено внимание и промяна в системата за закрила на детето. Не залагаме на враждебно отхвърляне на родител, който съзнателно е злоупотребил със своето дете и го е манипулирал. Залагаме на най-доброто съвместно възпитание на децата ни. Залагаме на едно спокойно детство изпълнено с усмивки. Залагаме на на-доброто за децата. И ще се борим за това!

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.