Основни родителски типове

За автора

Основни родителски типове

СВРЪХПОДЧИНЯВАЩ РОДИТЕЛ

1. Подчинява и властва неограничено.
2. Не признава автономията на детето.
3. Счита, че това, което е добро за него е добро и за детето му.
4. Убеден е, че колкото повече изисква от детето си, толкова по-добро ще стане то.
5. За него детето се ражда несъвършено и само възрастният може да го направи съвършено.
6. Стоварва върху детето прекалено много отговорности, които то не е в състояние да носи.
7. Оприличава детето на пластелин, от който може да се получи всичко, което си поиска.

Реплики за разпознаване :

“Докато те храня - ще ме слушаш!”
“Каквото ти кажа - това ще правиш!”
“Аз най-добре знам какво искаш!”
“Аз имам всички права над теб!”
“Веднъж завинаги ще сложа край на това!”
“Аз съм те създал ...”

СВРЪХОСВОБОЖДАВАЩ РОДИТЕЛ

1. Не подчинява и не властва.
2. За него детето е свободно да прави каквото пожелае.
3. Убеден е, че то най-добре знае кое е добро за него.
4. Счита, че няма право да предявява никакви изисквания към детето.
5. Оприличава детето на гранит. Както се роди, така и ще живее. Никой не е в състояние да го промени.

Реплики за разпознаване :

“Аз нямам права над теб.”
“Ти по-добре знаеш какво искаш.”
“Няма смисъл да те съветвам.”
“Щом не искаш, не го прави.”

СВРЪХАКТИВЕН РОДИТЕЛ

1. Прекалено заинтересован /до най-малките подробности / от живота на детето си.
2. Счита, че е задължен винаги и във всичко да се намесва.
3. Свръхчувствителен е към успехите и несполуките на детето си - приема ги като свои.
4. Постоянно показва, че детето е най-важното нещо в живота му.

Реплики за разпознаване :

“Кой , ако не аз!”
“Аз нямам личен живот.”
“Ти си най-важното нещо в живота ми!”
“Разкажи ми какво стана днес час по час!”

СВРЪХПАСИВЕН РОДИТЕЛ

1. Незаинтересован от живота на детето си.
2. Не го вълнуват дори неговите неотложни проблеми.
3. Не мисли, а още по-малко показва, че детето е важно за него.

Реплики за разпознаване :

“Защо точно аз?!”
“Нищо не зависи от мен...Това може да почака.”
“Всеки си има свой живот.”
“Върнал съм се от работа, за да си почина.”

ОБВИНЯВАЩ РОДИТЕЛ

1. Негативно, подценяващо отношение.
2. Постоянна неудовлетвореност от постиженията на детето и незаинтересованост по отношение на преживяванията му.
3. Обикновено не участва при вземането на решения, отнасящи се до детето, за да има правото в случай на неуспех да го обвини.
4. Формира у детето чувство на вина.

Реплики за разпознаване :

“Така е, когато не ме слушаш!”
“Нищо не можеш без мен!”
“Винаги грешиш!”
“Непрекъснато правиш глупости!”

ОТХВЪРЛЯЩ РОДИТЕЛ

1. Демонстрира незаинтересованост към проблемите на детето си.
2. Подчертава своята пасивност по отношение на родителските си задължения.
3. Не желае да се обременява с допълнителни родителски ангажименти.
4. Избягва емоционална и интелектуална обвързаност с детето си.
5. За него детето е досадно бреме.

Реплики за разпознаване :

“Прави каквото искаш, това е твой проблем!”
“Поискай съвет от баща си / майка си!”
“Не ми досаждай!”
“Кога ще пораснеш, че да ми се махнеш от главата!”
“До гуша ми дойде от теб!”

ПОКРОВИТЕЛСТВАЩ РОДИТЕЛ

1. Упорита загриженост и постоянна тревожност за оцеляването на детето.
2. Решенията се вземат предимно от родителя и по възможност се изпълняват пак от него.
3. За него детето няма свои отговорности, но няма и особено големи права.
4. Склонен е да търси вината в другите, но не и в детето си.
5. Търси признанието на детето в ролята на негов защитник.
6. Стреми се да замести неговите приятели.

Реплики за разпознаване :

“Не можеш сам!”
“Само ме слушай и няма да сбъркаш!”
“Милото ми, все на тебе ще се случи!”
“Ще ги науча аз тях, да видим другия път дали ще се занимават с тебе!”

БЕЗУЧАСТЕН РОДИТЕЛ

1. Неспособен да отстоява родителските си задължения.
2. Несамостоятелен, боязлив, не може да участва във вземането на решения, отнасящи се за детето му.
3. Повече той се нуждае от помощта и закрилата на детето си, отколкото обратното.
4. Често възприема детето си като играчка, която може да захвърли.

Реплики за разпознаване :

“Не знам, може би !”
“Мен ли намери да питаш !”
“Не съм аз този, който ще ти каже.”

ПРЕКАЛЕНО ДОБРОСЪВЕСТЕН РОДИТЕЛ

1. Зачита и поощрява свободата на детето и е готов винаги да жертва своята свобода в името на неговата.
2. Готов е всеки момент да откликне на повика му.
3. Неспокоен, трепетен, обвиняващ се за всяка негова неудача.
4. Прекалено съпреживява живота на детето си.
5. Стреми се да бъде най-добрия му приятел.
6. За него детето е кумир, а щастието му - самоцел.
7. Искрено се надява да построи за детето си крепост, която да го предпазва от всякакви неприятности.
8. Стреми се да превърне жилището си в дом на радостта и безоблачното детство.

Реплики за разпознаване :

“Мен ме остави, ти само да си добре!”
“Каквото ти кажеш...”
“Щом съм до тебе няма нищо страшно!”
“С мен можеш да споделиш всичко като с приятел.”

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.