Как се връща отвлечено дете по хагската ковенция

За автора

Как се връща отвлечено дете по хагската ковенция

Възникналото в последните две десетилетия явление на засилена мобилност на българските граждани при избора им на място за живеене извън България, постави редица въпроси,засягащи правата на тези граждани в различни области - включително в семейното право. С времето един от най-чувствителните въпроси, чието решаване изисква намесата на органи на различни държави, се оказа въпроса за местоживеенето на децата на родители, установили се поради различни житейски причини на територията на друга държава. 

Зачестяват споровете, които прерастват в конфликти между родителите по отношение на местоживеенето на децата. Резултат от тези конфликти са случаите на прехвърляне на децата през международните граници от единия родител без съгласието на другия. През последните две години е почти еднакъв броят на прехвърляне на деца от България в друга страна, когато родителят е решил да се установи в нея, както и на отвеждане на деца в България от държавата , в която те живеят от години. Характерно в тези случай е драстичното откъсване на децата от обичайната за тях семейна, приятелска и социална страна, често придружено от прекъсване на контактите и връзките с другия родител, който не може да полага грижи за детето си и в крайна сметка да упражнява ефективно родителските си права. 

Натрупаният опит през годините показва, че намирането на решение в описаните случай е трудно, често пъти болезнено и не е достатъчно ефективно при прилагане на правилата, включени в националните правни системи на държавите, засегнати от родителския конфликт. Избягванрто на противоречията в националните правни системи, а от тук и на противоположни решения на различните съдилища и на необходимоста да се търси признаване на чуждестранни съдебни решения, е преодоляно чрез приемането на специален многостранен международен акт, посветен специално за случайте на прехвърляне на деца през границите на държавите в нарушение на родителските права. 

Това е Хагскта конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 25 Октомври 1980г. Хагската конвенция има за цел:

1. да осигури незабавното връщане на децата, прехвърлени незаконно или задържани в някоя от договарящите държави 2. да гарантира ефективното спазване на законите , свързани с упражняването на родителските права и правото на лични отношения.

Прехвърлянето или задържането на детето се счита за незаконно, когато е извършено от родител в нарушение на упражняваните родителски права от другия родител. Детето отведено от държавата, която се е установило да живее с единия или двамата си родители, в държава избрана от родителя, извършил прехвърлянето на детето без съгласието на другия родител е недопустимо.

Съюзът на бащите в България апелира за нормалните взаимоотношения между децата и родителите, които са потърпевши и ще се бори за едни нормални отношения между родител и дете. Съюзът винаги ще защитава позицията на ограничения родител , без значение дали това е майката или бащата на детето. Отново ще заявим, че позицията ни е децата да живеят в с двамата си родители, въпреки решението на родителите им да се разделят. Отделянето на детето от единия родител по никакъв начин не може да се толерира с изключение на случайте, в които е доказано, че контакта с другия родител е застрашаващ за детето. 

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.