Членство

Членство в Съюз на Бащите в България

Едно сдружение е нищо без своите членове, за това членството в Съюз на Бащите в България е най-съществената форма на подкрепа, която можем да получим от Вас.

За финансиране и изпълнение на целите си, ние от Съюз на Бащите в България не разчитаме изцяло на приходи от членски внос! Постигаме целите си най-вече с доброволен труд от наша страна, чрез взаимопомощ между членовете, чрез доброволци, а за финансиране разчитаме на лични средства на учредителите, средства от дарения, реклама, спонсорство и др. 

За това сумата определена за членски внос е абсолютно минимална за подобен вид членство, но я има за да покаже една заинтересованост и сериозно отношение от страна на членовете ни.

Средствата събирани от членски внос покриват до известна степен само разходите на сдружението за счетоводство, канцеларски материали, домейн, хостинг и поддръжка на сайта и др. подобни разходи.

Съюз на Бащите в България се стреми и ще предоставя на своите членове винаги повече от стойността на заплатения от тях членски внос!

Ето какво предоставяме на нашите членове:

 • Безплатна първоначална консултация по всички правни или лични въпроси, които са от нашите компетенции, както и насочване към правилните специалисти, които биха Ви помогнали.
 • Безплатна първоначална консултация със специалист медиатор.
 • Преференциална цена за първоначална специализирана юридическа консултация на при адвокат партньор на сдружението.
 • Преференциална цена при изготвянето на сигнали, жалби или заявления.
 • Сдружението играе ролята на посредник между различни не-правителствени организации, както и институции на държавно и европейско ниво и може да осигури гласност на вашият казус или проблем.
 • Контакти – Осигуряваме Ви възможност за създаване на мрежа от контакти с професионалисти, юристи, медиатори, психолози, консултанти, специализирали в областта на семейните отношения и бащинството;
 • Споделяне на знания и личностно развитие – ние сме инициатори и организатори на регулярни събития за представяне и дискутиране на практики и модели за решения на широк спектър от проблеми от ежедневието, по теми за самоусъвършенстване, както по най различни правни въпроси и казуси
 • Ползване на информационния фонд на Сдружението - На разположение на нашите членове е архив с примерни, документи, съдебни решения и други шаблонни документи.
 • Получавате отстъпки за участие във всички прояви организирани от сдружението (когато те са с платено участие)
 • Получавате отстъпки при покупка материали за клубна принадлежност и рекламни материали на сдружението.
 • Клубна дейност – Предлагаме Ви възможност за обмяна на опит, срещи с професионалисти или други членове със сходни интереси чрез участие в клубовете сформирани към сдружението
 • Форум - Достъп за публикуване на теми и коментари в нашия форум
 • Регулярна вътрешна комуникация – Запознаваме Ви с нови изменения в законодателството в частта му която ни засяга, Представяме модерни методи и решения, успешно осъществени проекти и друга информация чрез семинари, рекламни материали, статии в ежедневници и бюлетина на сдружението
 • Изява на членовете – Сдружението Ви дава възможност да публикувате статии, и лични истории в персонално "Блог" пространство на сайта. Както и по желание и одобрение от УС да пишете статии в общите раздели на сайта, с цел споделяне на добри практики и познания в областта на бащинството. Може да се изявите и чрез участие в семинари и работни срещи, като лектори или консултанти. Ще приветстваме всяка инициатива от Ваша страна за подпомагане дейността на сдружението.

 

Публично достъпен финансов отчет на приходите и разходите на сдружението ще бъде публикуван всяка година на видно място в сайта. 

Членството е регламентирано изчерпателно в устава на сдружението, а накратко:

С решение на УС от 20.07.2015г. членският внос е определен на 30.00лв за периода на календарната година.

Членство се заявява с изпращане на молба по образец  към УС на сдружението, която молба се разглежда на събрание на учредителите или на Общото Събрание, а членският внос, към момента може да се заплаща само по банков път по посочените по-долу сметки.

Може да попълните своето заявление за членство онлайн тук: Заявление за членство в Съюз на Бащите в България

 

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: "Сдружение Съюз на Бащите в България"

Инф. страниица категория: 

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.