Сдружение „Асоциация Имаго“ (Association Imago)

 „Асоциация Имаго”  неправителствена организация

Сдружение „Асоциация Имаго” е неправителствена организация с нестопанска цел със следните цели;
• Превенция на домашно и сексуално насилие;
• Повишаване на информираността на обществото относно: причините за домашно и сексуално насилие; последствията от домашно и сексуално насилие; разпознаване на актове на домашно и сексуално насилие;
• Помощ за възстановяване и реинтеграция на жертвите на домашно и сексуално насилие;
• Повишаване на информираността на жертвите на насилие за възможностите за реинтеграция, защита, превенция на домашното насилие и подкрепа на пострадалите в България;
• Създаване на национална информационна и помощна мрежа за пострадалите от насилие;
• Изграждане, развиване и поддържане на експертна мрежа от професионалисти за оказване на помощ на пострадали от домашно и/или сексуално насилие.
• Популяризиране за ефективно прилагане на Закона за защита от домашно насилие, както и на всякакви други правни норми, отнасящи се до домашно и/или сексуално насилие;
• Популяризиране на мерки, проекти и програми на държавни, общински, обществени и всякакви други институции и органи, свързани с реинтеграция, превенция и защита от домашно и/или сексуално насилие.

Инф. страниица категория: 

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.