Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ)

Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) е с десетгодишна история в неправителствения сектор.
Сдружението:
• предоставя съдействие за извънсъдебно разрешаване на спорове, включително чрез медиация;
• осъществява обучения по медиация и управление на конфликти;
• популяризира медиацията като способ за разрешаване на спорове между граждани, между търговци, спорове, възникнали в работна, семейна и училищна среда, спорове между граждани и институции, между различни етноси и други обособени общности.

ПАМБ развива успешно проектна дейност. Сред последните изпълнявани проекти са:
• „LEPCA – Европейски юристи за проблемите на международното отвличане на деца от родители, асоцииран партньор на International Child Abduction Center – Холандия (2013 – 2014, финансираща институция ЕК);
• „LEPCA II", асоцииран партньор на International Child Abduction Center – Холандия (2015 – 2017, финансираща институция ЕК);
• “Защита на детето – Европейска конференция за участници в семейното правосъдие от участници в семейното правосъдие. Подобряване на сътрудничеството при отвличания на деца от родители” в партньорство с Федералната асоциация за медиация – Германия, Международната контактна точка за закрила на детето от Холандия и Viešoji įstaiga Mediacijos institutas от Литва. Асоциирани партньори по проекта са Съюза на българските съдии, Федералната служба за правосъдие – отдел 2 на Германия и Съдебната службата за международно семейно правосъдие на Англия и Уелс на Великобритания (2015 – 2016, финансираща институция ЕК).

От създаването на организацията към ПАМБ работи Център за медиация. Повече информация на www.pamb.info
Сдружението поддържа сайт, чиято функционалност предоставя възможност за провеждане на онлайн процедура по медиация: http://mediation-net.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=13&...
 

Инф. страниица категория: 

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.