Медиация

Медиация от Съюз на Бащите в България

Съюз на Бащите в България предлага услугата Медиация, като един от най-ефективните извънсъдебни способи за разрешаване на спорове, както и на дълги и тежки дела, който дава възможност и на двете страни да спечелят и да продължат отношенията си във взаимен интерес. Процедурата е бърза, а таксите за нея са многократно по-ниски от съдебните.

В екипа на Сдружението ние разполагаме с регистриран в Министерство на Правосъдието медиатор в лицето на Г-н Светослав Стефанов,  също така работим в сътрудничество и с центъра по медиация към СРС

Законът за медиацията е приет в България още през 2004 година и страната ни е една от първите в Европа, която го включва в законодателството си. Методът започва да се прилага едва от 2006 година, но и днес не е набрал особено голяма популярност. Обяснение за това няма. Хората все още предпочитат да се съдят.

Чрез контакт формата на сайта или на нашите телефони  може да се обърнете към нас по всякакви въпроси относно медиацията например:

 • дали за Вашия  случай е подходящо разрешаване с медиация и разясняване на процедурата по медиация
 • за приемане на заявления за медиация от една или от двете страни по спор
 • за контакт с втората страна и търсене на съгласието й за медиация
 • за съдействие при избора на медиатор
 • организиране на срещите по медиация и осигуряване на необходимите технически и логистични материали за провеждането им
 • организиране на плащанията по процедурата

 

Колко струва услугата Медиация в Съюз на Бащите в България? 
Цената за извършване на медиацията се договаря между страните и медиатора преди започването и, в зависимост от спецификата на спора и прогнозираната продължителност. В най-често срещаните в практика ни случаи цената е около 40 лв на час. Обикновено до споразумение се достига при три последователни медиации или общо 3 часа. За членове на сдружението цените са преференциални!

 

Обобщавайки бихме посочили положителните насоки на медиацията в следните точки:

Медиацията дава възможност на страните по спора да:

 • Обсъдят спорните въпроси в сигурна и добронамерена среда
 • Създадат собствено споразумение, което най-добре съответства на индивидуалните нужди и интереси
 • Защитят личните и търговските си тайни
 • Спестят време и пари
 • Намалят враждебността и тревогите
 • Запазят и/или подобрят личните и търговските си отношения с другата страна
 • Подобрят общуването и техниките за разрешаване на проблеми в междуличностното и бизнес общуване

 

Най-често медиацията завършва със споразумение.

В над 80% от случаите споразумението се изпълнява доброволно, защото страните сами са го договорили, по начин, който смятат, че съответства на интересите им и възможностите за изпълнение.
Дори да не постигнат споразумение, двете страни:

 • ще изяснят спорния въпрос
 • ще общуват много по-лесно
 • ще подобрят отношенията си
 • ще запазят търговските си тайни
 • ще създадат предпоставки за разрешаването на спорния въпрос в бъдеще

Какви са качествата на процедурата, които я правят уникална и ефективна:
Основното предимство на Медиацията е, че дава на страните възможност сами да постигнат разрешение на спора помежду им, което най-добре отговаря на нуждите и интересите им.

 • Доброволна процедура – Медиацията започва по взаимно съгласие на страните и продължава докато страните са съгласни.
 • Контролирана от страните – Страните контролират спора и изхода от него. Те решават какво ще бъде споразумението помежду им, като го основават на интересите си.
 • Бърза – Повечето случаи се разрешават за няколко часа. Други случаи може да изискват няколко дни или седмици, в зависимост от сложността на въпросите и волята на страните.
 • Икономична – Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната и арбитражната процедура.
 • Поверителна – Всички обстоятелства, данни и документи, които са станали известни на участниците в хода на процедурата са поверителни. Поверителността се гарантира чрез задължението на всички участници да спазват поверителност.
 • Запазва и подобрява отношенията между страните – Медиацията помага на страните да преодолеят напрежението и да продължат отношенията си на основата на общите си интереси.
 • Удобна – Медиацията се провежда в неформална и приятна среда и в удобно за страните време.
 • Печеливша – В Медиацията и двете страни печелят, тъй като постигат взаимноприемливо споразумение, което отразява оптимално нуждите и интересите им.
 • Помага за постигането на желаните бизнес резултати – Медиацията помага на спорещите страни да получат удовлетворително изпълнение на неизпълнени задължения, да осъществят в срок планираните бизнес дейности, да довършат сключването на осуетени сделки, да избегнат загуби.

 

Кога медиацията е подходяща?

В повечето случаи спорните въпроси могат да бъдат разрешени успешно с Медиация. За да се прецени кога е добре да се използва Медиация, за да се разреши която и да е ежедневна спорна ситуация, може да се имат предвид критериите по-долу, при които процедурата може да помогне:

 • Когато има проблем в комуникацията с другата страна – обидена, агресивна страна, избягва комуникацията
 • Когато за страните е важно да запазят отношенията
 • Когато се търси бързо решение
 • Когато не може да се избегне конфликта, тъй като странните работят или живеят заедно
 • Когато страните искат да избегнат формализирани, скъпи и продължителни процедури

Както и когато:

 • Страните желаят запазване на поверителност
 • Има празнота в закона
 • Фактите не се оспорват
 • Има много въпроси за разрешаване

Кои спорове могат да бъдат разрешени с медиация?

Като правило почти всички видове граждански и търговски спорове могат да бъдат разрешавани чрез Медиация.
Медиацията е особено ефективна при следните спорове:

 • при търговски спорове – по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници,
 • при договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги,
 • при спорове за недвижими имоти - при продажба, в случаи на съсобственост,
 • при спорове при строителство – по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството,
 • при семейни спорове – за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите
 • при спорове между наследници,
 • при трудове спорове,
 • при потребителски спорове,
 • при спорове във връзка със застрахователни обезщетения,
 • при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия,
 • при спорове за интелектуална собственост 

Инф. страниица категория: 

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.