Становища

Официални становища издадени от Съюз на Бащите в България.

 

Показани са от 1 до 5 от общо 5 резултата

Становище относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

До Министерство на Туризма
с копие до: Министерство на Младежта и Спорта

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето становище изразяваме позицията на Сдружение "Съюз на Бащите в България ПРОТИВ тоталната забрана в цяла България за разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните къмпинги, описана по следния начин:

„Чл. 207а. (1) За къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните по този закон къмпинги се наказва с глоба 200 лв.“.

Предложение за изменеие в ГПК изготвено съвместно с КЧСИ

Предложение за изменеие в ГПК изготвено съвместно с КЧСИ

Съюз на Бащите в България, като организация занимаваща се предимно със случаи на: родителски конфликти и последиците от тях, защитаване правата на децата в тези конфликти, превенция и борба със синдрома на родителско отчуждение, както и насърчаване практиката на споделено родителство след развод или раздяла. Във всекидневната ни работа постоянно осъществяваме срещи и контакти с родители, на които по една или друга причина правото на лични контакти с децата им е ограничено.

Николай Николов не е част от Съюз на Бащите в България!

Николай Николов не е част от Съюз на Бащите в България!

Новината тези дни е, че Съюз на Бащите в България се разграничава и се разделя с един от активистите си - Г-н Николай Николов. 
Г-н Николов, е съавтор на идеята за създаване на сдружението, освен това има принос към сдружението чрез обсъждане и споделен опит от собствения си случай, както и с медийните си изяви.

Коментари по ЗЗДН. Проблеми, Практика и Примери…

Коментари по ЗЗДН. Проблеми, Практика и Примери…

1. По чл. 2 и чл.3 от ЗЗДН. Относно определението за „домашно насилие“,и това кой може да търси защита по този закон. Как тези текстове на ЗЗДН са относими към бивши партньори, разделени преди не малко години. Тук е правилно да се помисли за някаква „преклузия“ на това понятие. Нелогично е партньори разделени преди /примерно/ пет години да влизат в категорията на лицата по чл. 2 и чл.3 ал.1, особено ако от отношенията им може да се направи извод, че става въпрос на спор/деяние, което не е относимо към семейни отношения.

Нашето становище относно протеста на 24.04.2015г.

По повод организираният на дата 24.04.2015г. протест на бащи пред Министерство на труда и социалната политика и АСП във връзка с "лошата работа в системата за закрила на детето и незаконни действия на ръководството на АСП" и издадената през м.Януари от изпълнителният директор на АСП - Г-н Ивайло Иванов заповед, относно получаването на информация за съдържанието на социални доклади и протоколи от родителите и техните адвокати.

Съюз на Бащите в България на събрание на УС взе решение и излиза със следното становище:

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.