Кодекси

Кодекс в правото (от латинската дума codex) - основен закон (сбор от закони) в една област; например Кодекс на труда, Процесуален кодекс и др.;
етичен/морален кодекс - сбор от етични норми (правилник), приет от професионален или правителствен орган да регулира дадена професия или друга област; може да описва задълженията на професията и да описва какво поведение е „етично“; например Хипократова клетва (древен етичен кодекс на лекарите).
 

 

Показани са от 1 до 2 от общо 2 резултата

КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО

КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО

Обн. ДВ. бр.42 от 17 Май 2005г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г.

Част първа.
ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа.
ОБХВАТ НА КОДЕКСА

Предмет
Чл. 1. (1) Разпоредбите на този кодекс уреждат:

СЕМЕЕН КОДЕКС

В сила от 01.10.2009 г.
Обн. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. Семейният кодекс урежда отношенията, основани на брак, родство и осиновяване, както и настойничеството и попечителството.
Принципи
Чл. 2. Семейните отношения се уреждат съобразно следните принципи:
1. закрила от държавата и обществото на брака и на семейството;

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.