Партньори

Списък с партьорските организации, с които Съюз на Бащите в България има общи цели и договорености за сътрудничество и съвместна работа.

Colibri

Colibri е пан-Европейска федерация на асоциациите

Считано от 31.03.2015 г. Съюз на Бащите в България става член  на Colibri.
Colibri е пан-Европейска федерация на асоциациите, които работят за популяризиране на основните права на децата и родителите след развод или раздяла. Colibri е плод на  желанието всички  да работят заедно, за постигане на общи резултати и желаният положителен социален растеж в цяла Европа.

Сдружение „Асоциация Имаго“ (Association Imago)

 „Асоциация Имаго”  неправителствена организация

Сдружение „Асоциация Имаго” е неправителствена организация с нестопанска цел със следните цели;
• Превенция на домашно и сексуално насилие;
• Повишаване на информираността на обществото относно: причините за домашно и сексуално насилие; последствията от домашно и сексуално насилие; разпознаване на актове на домашно и сексуално насилие;
• Помощ за възстановяване и реинтеграция на жертвите на домашно и сексуално насилие;

UNICEF

UNICEF

Съюз на Бащите в България е партньор с UNICEF - УНИЦЕФ е най-силният застъпник за децата в света и водеща организация, работеща в над 190 страни.
Партньорството ни се изразява в съвместна работа при преодоляване на Синдрома на Родителското Отчуждение, след действието на Закона за Защита срещу Домашно Насилие. Подкрепа на налагането на Споделеното Родителство и реални действия за налагането на най-добрите практики, които са в интерес на децата. Участия в съвместни проекти и семинари.

Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ)

Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) е с десетгодишна история в неправителствения сектор.
Сдружението:
• предоставя съдействие за извънсъдебно разрешаване на спорове, включително чрез медиация;
• осъществява обучения по медиация и управление на конфликти;
• популяризира медиацията като способ за разрешаване на спорове между граждани, между търговци, спорове, възникнали в работна, семейна и училищна среда, спорове между граждани и институции, между различни етноси и други обособени общности.

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.