нормативна база категории

Кодекси

Кодекс в правото (от латинската дума codex) - основен закон (сбор от закони) в една област; например Кодекс на труда, Процесуален кодекс и др.;
етичен/морален кодекс - сбор от етични норми (правилник), приет от професионален или правителствен орган да регулира дадена професия или друга област; може да описва задълженията на професията и да описва какво поведение е „етично“; например Хипократова клетва (древен етичен кодекс на лекарите).
 

Подзаконови нормативни актове

Основните подзаконови нормативни актове са правилници наредби и инструкции.
Правилниците се издават от висшите държавни разпоредителни органи (министерствата) за да детайлизират правната регламинтация, осъществявана от съответния закон. Законодателят е длъжен да предвиди издаването на съответния закон, при сложност на регламентираната материя. Правилника регламентира повторно, но вече детайлно същата материя , която е регламентирана от закона. Така се постига пълнота в правната регламентация.

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.