За нас

Устав

Устав на Съюз на Бащите в България

У С Т А В
на
„Съюз на Бащите в България“
 
I . НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1 Създава се сдружение с частна полза с име - „Съюз на Бащите в България” . То е доброволна, обществена и самоуправляваща се организация.
Чл. 2 Името на латиница се изписва – Union of Fathers in Bulgaria”.
Чл. 3 Седалището на „Съюз на Бащите в България” е гр. София;ул.101-ва /11

II. СТАТУТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Адрес и банкова сметка

Пощенски адрес

България, гр. София - 1111

ул 101-ва №11, ет.3

Банкова сметка в лева (BGN)

IBAN: BG97UNCR70001522306527

BIC: UNCRBGSF

 

За контакт с нас

 

За връзка с нас използвайте

E-mail

 

E-mail бюлетин

Абонирай се за да получваш известия за ново съдържание, събития, новини и др.